DUOTIP spol. s r.o.

náhradní díly zemědělské techniky

náhrdadní díly zemědělské techniky

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERETOVÉHO OBCHODU DUOTIP spol. s r.o. Strakonice

ÚVODEM:
Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě Duotip.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků. Obchodní podmínky se řídí občanským zákoníkem a platnými zákony České republiky. Obchodní vztahy se řídí obchodním zákoníkem.

• OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY:


• Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
• Objednávka je ze strany zákazníka potvrzena dokončením objednávky (odesláním košíku ke zpracování) a tím se stává pro zákazníka závaznou.
• Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
• Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři nebo v poznámce.  
• Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

PLATBA, DOPRAVA, EXPEDICE ČR:


• Česká pošta - DOBÍRKA (platba objednávky při převzetí)
• Česká pošta - BANKOVNÍ PŘEVOD (platba objednávky předem - č. účtu 190124388/0300 V.S. číslo objednávky)
• Osobní odběr
• Doprava zdarma firmou DUOTIP s.r.o. po dohodě


REKLAMACE:


• Reklamace jsou vyřizovány v souladu s "reklamačním řádem" internetového obchodu Duotip.cz
• a právním řádem platným v ČR. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem, který je nedílnou součástí smlouvy.
• V případě zjištění poškození výrobku způsobeného přepravou, doporučujeme ihned s přepravcem sepsat škodní zápis.
• Reklamace se řídí občanským zákoníkem č.40/1964 sb. §619 - §627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.
• Záruční lhůta se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
• Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodávajícího.
• Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě.
• Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou montáží a manipulací.
• Zásilka s reklamovaným zbožím musí obsahovat kopii dokladu o koupi, podrobný popis závady, a dostatečné kontaktní informace kupujícího.
• Zásilku s reklamovaným zbožím označte viditelně nápisem "REKLAMACE".
• Zásilky s reklamovaným zbožím odesílejte balíkem nebo doporučenou zásilkou. Reklamace zaslané na dobírku nebudou přijaty.
• V případě oprávněné reklamace hradí náklady spojené s reklamací prodejce. V případě neoprávněné reklamace hradí náklady spojené s reklamací kupující.
• V případě vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamačního řízení. V případě neoprávněné reklamace se záruční lhůta neprodlužuje.
• V případě kdy byla reklamace zboží vyřízena v zákonné záruční lhůtě výměnou zboží za nové, začíná běžet znovu od data převzetí nové věci.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA:


• Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (nevztahuje se na osobní převzetí)
• V případě kdy se zákazník rozhodne odstoupit od kupní smlouvy musí nepoškozené, nepoužité, bez známek užívání, kompletní a v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).
• Zásilka musí obsahovat kopii dokladu o koupi, zboží (ve stavu viz . Výše ), a formulář odstoupení od kupní který Vám na požádání zašleme v elektronické podobě emailem.
• Zásilka musí být zaslána doporučeně nebo balíkem, zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty.
• Po obdržení vráceného zboží, vrátí prodávající zákazníkovi peníze zpět do 30 dnů na bankovní účet uvedený ve formuláři pro odstoupení od kupní smlouvy.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODEJCE:


• Prodejce si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případech kdy se již zboží nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem došlo ke změně ceny u dodavatele.
• Prodejce si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než v objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí jeho objednávky. Pokud je cena vyšší než je cena v objednávce, prodejce neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo odmítnout. Při telefonické objednávce je kupujícímu vždy sdělená platná cena pro danou objednávku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:


• Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky v rámci internetového obchodu duotip.cz, dává kupující souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:


• Odesláním elektronické objednávky, kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně dopravného) uvedenou v katalogu internetového obchodu duotip.cz, nebylo li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
• V situacích které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodejce řídí platnými právními úpravami, především občanským zákoníkem.

 

Ochrana osobních údajů :

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je spotřebitelem, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5 obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

8b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení